Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

termination [ˌtɜ:mɪˈneɪʃ(ə)n]substantivslut, avslutning; utgång; upphörande; avbrytandetermination of pregnancy abortuppsägning <termination of an agreement>
© NE Nationalencyklopedin AB