Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tense [tens]substgram. tempus, tidsform
2 tense [tens]adjektivspänd, stram, sträckt
[tens]verbspänna, strama åtspännas, stramas åt
continuous [kənˈtɪnjʊəs]adjektivkontinuerlig, ständigcontinuous performance nonstopföreställningthe continuous tense gram. progressiv form
defuse [dɪˈfju:z]verbdesarmera <defuse a bomb>lösa upp <defuse the tense situation>
progressive [prəˈgresɪv]adjektivprogressiv, framstegsvänlig <progressive policy>gradvis tilltagandeon a progressive scale i stigande skalagram.progressive tense progressiv form, pågående form
[prəˈgresɪv]substframstegsvän
future [ˈfju:tʃə]adjektivframtida, kommande; senare <a future chapter>the future tense gram. futurum
[ˈfju:tʃə]substframtidthe immediate future den närmaste framtidenin future i fortsättningenin the future i framtidengram.the future futurum
perfect [ˈpɜ:fɪkt]adjektivperfekt, fulländadpractice makes perfect övning ger färdighetfullständig, riktig, verklig <he is a perfect pest>vard. perfekt, härlig <a perfect day>gram.the perfect tense perfekt
[ˈpɜ:fɪkt]substgram.the present perfect el. the perfect perfekt
[pəˈfekt]verbgöra perfekt, fullända
1 present [ˈpreznt]adjektivnärvarande <at vid>those present el. the people present de närvarandenuvarande, innevarande <the present month>, nu pågående, aktuell <the present boom>gram.the present tense presens
[ˈpreznt]substthe present nuetat present för närvarandefor the present för närvarande, tills vidaregram.the present presenspresent continuous progressiv presensform
© NE Nationalencyklopedin AB