Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tendency [ˈtendənsɪ]substtendenshe has a tendency to exaggerate han har en benägenhet att överdriva
downward [ˈdaʊnwəd]adjektivnedåtgående, sjunkande <a downward tendency>downward slope nedförsbacke
[ˈdaʊnwəd]adverbnedåt
© NE Nationalencyklopedin AB