Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ten [ten]räkneord och substtio, tia; tiotal
quid [kwɪd] (pl. lika)substvard. pund <ten quid>
commandment [kəˈmɑ:ndmənt]substbud, budordthe ten commandments tio Guds bud, de tio budorden
lowest [ˈləʊɪst]adjektiv och adverblägst
[ˈləʊɪst]substat the lowest lägst <ten at the lowest>
o’clock [əˈklɒk]adverbit is ten o’clock klockan är tioat one o’clock klockan ett
frost [frɒst]substfrostten degrees of frost Celsius tio grader kalltrimfrost
[frɒst]verbgöra frostbiten, frostskadatäcka med rimfrostfrost over el. frost up täckas av rimfrostmattslipa, mattera <frosted glass>
quarter [ˈkwɔ:tə]substfjärdedela quarter of a century ett kvartssekela quarter of an hour en kvart, en kvarts timmea quarter past ten el. amer. a quarter after ten kvart över tioa quarter to ten el. amer. a quarter of ten kvart i tiokvartalmått el. ungefär ett hekto <a quarter of sweets>amer. 25 centkvarter <a slum quarter>hållhear sth from a reliable quarter höra ngt från säkert hållin high quarters på högre ortin some quarters på sina hållpl. quarters logi, bostad; spec. mil. kvarter, förläggningtake up one’s quarters inkvartera sig
[ˈkwɔ:tə]verbdela i fyra delarmil. inkvartera <on sb, with sb hos ngn>
2 minuteˈmɪnɪtsubstminutten minutes to two tio minuter i tvåten minutes past two tio minuter över tvåI won’t be a minute jag kommer straxwait a minute! vänta ett ögonblick!; låt mig se!just a minute! ett ögonblick bara!this minute genastin a minute om ett ögonblickpl. minutes protokoll <of över, från>keep the minutes el. take the minutes föra protokoll
slow [sləʊ]adjektivlångsam, saktabe slow gå efter, gå för sakta <be ten minutes slow>in slow motion i slow-motion, i ultrarapid
[sləʊ]adverblångsamt, saktago slow a) gå (springa, köra) sakta b) maska vid arbetskonflikt c) om klocka gå efter
[sləʊ]verbslow down el. slow up sänka farten, sakta införsena, fördröja
age [eɪdʒ]substålderold age ålderdom, ålderdomencome of age bli myndigten years of age tio år gammalunder age minderårigtid <the Ice Age>the atomic age atomåldernthe Middle Ages medeltidenfor ages i (på) evigheter
[eɪdʒ]verbåldrasgöra gammal
© NE Nationalencyklopedin AB