Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

temperate [ˈtempərət]adjektivmåttlig, återhållsamtempererad <a temperate climate>
zone [zəʊn]substzon, bältethe danger zone riskzonen, farozonenpostal delivery zone amer. postdistriktthe temperate zones de tempererade zonernathe torrid zone den tropiska zonenzone therapist zonterapeutzone therapy zonterapi
© NE Nationalencyklopedin AB