Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

temper [ˈtempə]substhumör, lynnebe in a temper el. be in a bad temper vara på dåligt humörbe in a good temper vara på gott humörfly into a temper fatta humörkeep one’s temper bibehålla sitt lugnlose one’s temper tappa humöret
fieryˈfaɪərɪadjektivbrännande <fiery heat>, flammandeeldig, hetsig <a fiery temper>
vicious [ˈvɪʃəs]adjektivillvillig <vicious gossip>, elak, onda vicious circle en ond cirkelarg, ilskena vicious dog en argsint hunda vicious temper ett vidrigt temperament
ruffle [ˈrʌfl]verbrufsa till <ruffle sb’s hair>; burra upp <the bird ruffled its feathers>röra upp, krusaruffle sb’s temper förarga ngnbe ruffled bli stöttrynka, vecka
hot [hɒt]adjektivhet, varmhot air tomt prat, skryt, snackbe hot on sb (sth) vara tänd på ngn (ngt)go like hot cakes el. sell like hot cakes gå åt som smörget into hot water vard. få det hett om öronenmake it hot for sb vard. göra livet surt för ngnom krydda stark; om smak skarphetsig, häftig <a hot temper>vard. rykande färsk, het <hot news>
control [kənˈtrəʊl]substkontroll, herravälde <he lost control of his car>; självbehärskningimport control importregleringpassport control passkontrollcircumstances beyond one’s control omständigheter som man inte råder överbe in control of ha makten överthe situation was getting out of control man började tappa kontrollen över situationenpl. controls kontrollinstrument, reglageat the controls flyg. vid spakarna
[kənˈtrəʊl] (-ll-)
verbkontrollera, behärska, dirigera, regleracontrol one’s temper bibehålla sitt lugncontrol oneself behärska sig
short [ʃɔ:t]adjektivkort, kortvarig, kortvuxen <a short man>short for förkortning förshort cut genvägshort sight närsynthetshort story novellfuel is in short supply det är knapp tillgång på bränsleshort temper häftigt humörcut sb (sth) short avbryta ngn (ngt)we are £5 short det fattas 5 pund för ossshort of a) otillräckligt försedd med b) så när som på, utomshort of breath andfåddlittle short of närapå, snudd på <little short of a scandal>be short of ha ont om, ha brist påkort, tvär, brysk <with mot>
[ʃɔ:t]adverbtvärt, plötsligtfall short of inte gå upp mot, inte motsvarago short bli utan <of sth ngt>run short lida brist <of >
[ʃɔ:t]substpl. shorts shorts, kortbyxorfor short för korthetens skull; kort och gottin short kort sagtvard. kortslutning
© NE Nationalencyklopedin AB