Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

television [ˈtelɪˌvɪʒən]substtelevision, tvtelevision broadcast tv-sändningtelevision receiver el. television set tv-apparattelevision screen tv-ruta, bildrutatelevision viewer tv-tittaretelevision series tv-serie
TV [ˌti:ˈvi:]substtv; se televisionför ex.
pay television [ˈpeɪˌtelɪvɪʒən] och pay-TV [ˈpeɪˌti:vi:]substbetal-tv
closed-circuit [ˈkləʊzdˌsɜ:kɪt]adjektivclosed-circuit television intern-tv; se äv. CCT
ITV [ˌaɪti:ˈvi:]förk. för Independent Televisionkommersiellt tv-bolag i Storbritannien
commercial [kəˈmɜ:ʃl]adjektivkommersiellcommercial break tv. el. radio. avbrott för reklam, reklampauscommercial television reklam-tvcommercial traffic yrkestrafik
[kəˈmɜ:ʃl]substi radio el. tv reklaminslag
CCTV [ˌsi:ˈsi:ˌti:ˈvi:]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för closed-circuit televisionsystem med övervakningskameror som täcker offentliga platser, bl.a. i brottsförebyggande syfteCCTV camera övervakningskameraintern-tv
televise [ˈtelɪvaɪz]verbsända i tv, visa i tv, televisera
teletext [ˈtelɪtekst]substtext-tv
televiewer [ˈtelɪvju:ə]substtv-tittare
© NE Nationalencyklopedin AB