Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

television [ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n, ˌ--ˈ--]substantivtelevision, tvwatch (look at) television titta (se) på tvon television på tv, i tv
TV [ˌti:ˈvi:]substantivtv, teve; för ex. se television
television series [ˈtelɪvɪʒ(ə)nˌsɪəri:z, -rɪz] (pl. television series)substantivtv-serie
breakfast television [ˌbrekfəstˈtelɪˌvɪʒ(ə)n]substantivfrukost-tv
television licence [ˈtelɪvɪʒ(ə)nˌlaɪs(ə)ns]substantivtv-avgift
satellite television [ˈsætəlaɪtˌtelɪvɪʒ(ə)n]substantivsatellit-tv
digital television [ˌdɪdʒɪtlˈtelɪvɪʒ(ə)n]substantivdigital-tv
television screen [ˈtelɪvɪʒ(ə)nskri:n]substantivtv-ruta
television broadcast [ˈtelɪvɪʒ(ə)nˌbrɔ:dkɑ:st]substantivtv-[ut]sändning
television transmitter [ˈtelɪvɪʒ(ə)nˌtrænzˈmɪtə]substantivtv-sändare
© NE Nationalencyklopedin AB