Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

telephone directory [ˈtelɪfəʊndɪˌrekt(ə)rɪ]substantivtelefonkatalog
directory [dɪˈrekt(ə)rɪ, dəˈr-, daɪˈr-]substantivadressförteckning, kundregistertelephone directory telefonkatalogdata. katalog, bibliotek
adjektiv[väg]ledande, anvisande
© NE Nationalencyklopedin AB