Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

telephone [ˈtelɪfəʊn]substtelefontelephone box el. telephone booth telefonkiosk, telefonhytttelephone directory el. telephone book telefonkatalogtelephone exchange telefonväxeltelephone operator telefonistby the telephone el. over the telephone per telefonbe on the telephone a) prata i telefon b) ha telefonyou are wanted on the telephone det är telefon till dig
[ˈtelɪfəʊn]verbtelefonera till, ringa, ringa upp
pay telephone [ˈpeɪˌtelɪfəʊn]substtelefonautomat
telephone pole [ˈtelɪfəʊnpəʊl]substamer.,se telegraph pole
pushbutton [ˈpʊʃˌbʌtn]substtryckknapppushbutton tuning tryckknappsinställningpushbutton telephone knapptelefon
phone [fəʊn]subst (vard.se telephoneför ex.); telefon
[fəʊn]verb (vard.se telephoneför vidare ex.); ringa, telefoneraI’ll phone back jag ringer senare
user [ˈju:zə]substförbrukare, konsumentroad user vägtrafikanttelephone user telefonabonnent
directory [daɪˈrektərɪ]substtelephone directory telefonkatalogdirectory enquiries el. amer.directory assistance nummerupplysningen
disconnect [ˌdɪskəˈnekt]verbskiljakoppla av (ifrån), stänga av <disconnect the telephone>be disconnected tele. bli bortkopplad
listen [ˈlɪsn]verblyssna, höra pålisten in on avlyssnalisten in to a) lyssna på i radio b) avlyssna <listen in to a telephone conversation>
operator [ˈɒpəreɪtə]substoperator!på t.ex. hotell a) hallå!; fröken! b) växeln!telephone operator växeltelefonistwireless operator radiotelegrafistmed. kirurgaktör på börsen
© NE Nationalencyklopedin AB