Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

telegram [ˈtelɪgræm]substtelegram
telegraph [ˈtelɪgrɑ:f]substtelegraftelegram
[ˈtelɪgrɑ:f]verbtelegrafera <for efter>
cable [ˈkeɪbl]substkabel, vajerkabel-tvtelegram
[ˈkeɪbl]verbtelegrafera till
wire [ˈwaɪə]substtråd av metall, ledning; lina; vajerbarbed wire taggtrådpull wires använda sitt inflytande, myglavard. telegramby wire per telegram
[ˈwaɪə]verbförse med ledningar, dra in ledningar ivard. telegrafera till; telegrafera <for efter>, skicka telegram
© NE Nationalencyklopedin AB