Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teaspoonful [ˈti:ˌspu:nfʊl]substtesked mått
levelˈlevlsubstnivå, plan; höjd; ytathe lecture was above my level föreläsningen låg över min horisonton a level with i nivå (höjd) med, i jämnhöjd medvard.on the level ärligt sagthe’s on the level han är justvattenpass
ˈlevladjektivjämn, slät, planvågrät; på samma plan <with som>, i jämnhöjd, jämställd <with med>; jämnlevel crossing plankorsning; järnvägskorsning i plana level teaspoonful en struken teskeddo one’s level best göra sitt allra bästadraw level komma jämsides med varandrakeep level with hålla jämna steg medkeep a level head hålla huvudet kallt
ˈlevl (-ll-, amer. -l-)verbjämna <level a road>; jämna utlevel with (to) the ground jämna med marken, raserarikta <at, against mot>
© NE Nationalencyklopedin AB