Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tear gas [ˈtɪəgæs]substantivtårgas
gas [gæs]substantivgas i allm.gas[bränsle], stadsgas a) [gift]gas <tear gas, nerve gas, poison gas> b) lustgas <äv. laughing gas>, narkosmedelvard. gaslåga a) (amer., vard.kortform av gasoline); bensin b)vanl. amer.step on the gas trampa på gasen, gasa på; bildl. sätta fart, skynda påsl.it's a real gas det är dökul (jättehäftigt)vard. snack, munväder; skrävel
intransitivt verbvard. snacka, babbla; skrävlagas up amer. tanka, fylla på bensin
transitivt verbgasa, anfalla (bedöva, döda) med gas; gasförgiftagas oneself gasa ihjäl sigförse (lysa upp) med gasgas up amer. tanka <gas up the car>
© NE Nationalencyklopedin AB