Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

teaching [ˈti:tʃɪŋ]substundervisninggo in for teaching ägna sig åt läraryrketvanligen pl. teachings lära, läror <the teachings of the Church>
[ˈti:tʃɪŋ]adjektivlärar- <the teaching profession>undervisnings- <a teaching hospital>
teaching-aid [ˈti:tʃɪŋeɪd]substhjälpmedel i undervisningen
remedial [rɪˈmi:dɪəl]adjektivhjälp-, stöd- <remedial measures, remedial teaching>remedial class specialklass
staff [stɑ:f]subststavthe staff of life brödetflaggstångpersonal <office staff>, stabstaff room lärarrum, personalrumteaching staff lärarkår, lärarpersonaltemporary staff extrapersonalmil. stab
[stɑ:f]verbskaffa (anställa) personal till, bemanna
© NE Nationalencyklopedin AB