Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dry goods [ˌdraɪˈgʊdz]subst pltorra varor kaffe, te m.m.amer. klädesvaror
sachet [ˈsæʃeɪ, amer. sæˈʃeɪ]substplastkudde med t.ex. schampoportionspåse för t.ex. te
tea [ti:]substte dryck, måltid, tebjudningafternoon tea el. five o’clock tea eftermiddagstehigh tea lätt kvällsmåltid med te, tidig tesupéhave tea dricka tenot for all the tea in China inte för allt smör i Smålandthat’s just my cup of tea det är helt i min smakshe is not my cup of tea hon är inte min typ
brew [bru:]verbbryggabrew tea koka tebryggasthere is something brewing det är något i görningen
[bru:]substbrygd
cream [kri:m]substgräddecream tea te med scones, sylt och vispgräddedouble cream tjock gräddesingle cream tunn gräddekok. kräm; pralin med krämfyllningkräm för hud, skor m.m.grädda <the cream of society>
out [aʊt]adverb och adjektivute, utanför, borta; ut, borttake out ta fram ur t.ex. fickanthe fire is out brasan har slocknatthe light is out ljuset är släcktthe tide is out det är ebbbefore the year is out innan året är slutyou are not far out vard. det är inte så illa gissatbe out and about vara uppe, vara på benenit was her Sunday out det var hennes lediga söndagout of a) ut från, ut ur <come out of the house>, upp ur <out of the water>, ut genom <out of the door>, ur <drink out of a cup>; från; ute ur, utanför b) av, utav <out of curiosity, it is made out of wood>out of sight utom synhållbe out of tea inte ha något te, vara utan teout of doors utomhusin two cases out of ten i två fall av tioget out of here! ut härifrån!be out of training ha dålig kondition, vara otränadfeel out of it känna sig utanförout with it! fram med det!, ut med språket!
of [ɔv, obetonat əv]prepositionom <north of York>; av <born of poor parents>; från <a writer of the 18th century;, Professor Smith of Cambridge>; i <die of cancer>; <a class of 30 pupils, a boy of ten>; med <a man of foreign appearance, the advantage of this system>five minutes of twelve amer. fem minuter i tolva cup of tea en kopp tea novel of Stevenson’s en roman av Stevensona number of people ett antal människorthe town of Brighton staden Brightonthe University of London Londons universitet, universitetet i Londonthe works of Milton Miltons verkon the fifth of May den femte maj (för att uttrycka genitiv)the roof of the house husets taka friend of mine en vän till mig
for [fɔ:, obetonat ]prepositionför; till <here’s a letter for you, the train for London>; åt <I can hold it for you>; efter <ask for sb>, om <ask for help>; , till ett belopp av <a bill for £100>; av <cry for joy, for this reason>trotshe is kind for all that han är snäll trots alltvad beträffar, i fråga om <the worst year ever for accidents>for all I care vad mig beträffar, gärna för mighe is dead for all I know han är död vad jag vetso much for that! det var det!, nog om den saken!as for vad beträffaras for me för min delsåsom, somfor instance el. for example till exempelI for one jag för min delfor one thing för det förstaI know it for a fact det vet jag säkertför, för att vara <not bad for a beginner>oh for a cup of tea! vad jag är sugen på en kopp te!what’s this for ?vard. a) vad är det här till? b) vad är det här bra för? (i tidsuttryck): i; <I haven’t seen him for a long time>be away for a month vara bortrest en månadfor several months sedan flera månader tillbaka (i rumsuttryck)for kilometres på flera kilometerit is not for me to judge det är inte min sak att döma
[fɔ:, obetonat ]konjunktionför, ty <I asked her to stay, for I had something to tell her>
© NE Nationalencyklopedin AB