Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tax [tæks]substskatt, pålagatax arrears kvarstående skatttax avoidance skatteplaneringtax evader el. tax dodger skattesmitare, skattefuskaretax evasion el. tax dodging skattesmitning, skattefusktax exile skatteflyktingtax haven skatteparadistax relief skattelättnadpåfrestning <tax on sb’s health>
[tæks]verbbeskatta; taxera <at till; by efter>betunga, sätta på hårt prov
© NE Nationalencyklopedin AB