Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tape [teɪp]substband <cotton tape>adhesive tape el. sticky tape el. tape tejpinsulating tape isoleringsbandljudbandblank tape oinspelat (tomt) bandrecord on tape spela in på band, bandasport. målsnörebreast the tape spränga målsnöretmåttband
[teɪp]verbbinda om (fast) med bandlinda med tejp (isoleringsband)tape up tejpa ihopta upp på band, bandavard.I’ve got him taped jag vet vad han går för
tape measure [ˈteɪpˌmeʒə]substmåttband
tape-recorder [ˈteɪprɪˌkɔ:də]substbandspelare
measuring-tape [ˈmeʒərɪŋteɪp]substmåttband
tape head [ˈteɪphed]substtonhuvud på bandspelare
tape-record [ˈteɪprɪˌkɔ:d]verbspela in på band, banda, göra bandinspelningar
luminous [ˈlu:mɪnəs]adjektivsjälvlysande <luminous paint>luminous tape reflexband
adhesive [ədˈhi:sɪv]adjektivsjälvhäftandeadhesive plaster plåsteradhesive tape tejp
DAT [dæt]förk. för digital audio tapedigitalt inspelat band, DAT
magnetic [mægˈnetɪk]adjektivmagnetiskmagnetic tape magnetbandtilldragande <a magnetic personality>
© NE Nationalencyklopedin AB