Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tap [tæp]substkran på ledningsrörplugg, tapp i tunna
[tæp] (-pp-)
verbtappa ur, tappa avutnyttja, exploatera <tap sources of energy>tap sb for money tigga pengar av ngntele. avlyssna <tap a telephone conversation>tap the wires göra telefonavlyssning
2 tap [tæp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknacka i, knacka på; slå lätt, klappa lätt <tap sb on the shoulder>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknacka <tap at the door, tap on the door>
[tæp]substknackning, lätt slagthere was a tap at the door det knackade på dörren
water tap [ˈwɔ:tətæp]substvattenkran
tap-dancing [ˈtæpˌdɑ:nsɪŋ]subststeppdans
tap-dance [ˈtæpdɑ:ns]subststeppdans
[ˈtæpdɑ:ns]verbsteppa
dripping [ˈdrɪpɪŋ]substdroppande <dripping from the tap>stekflott, flottyr
mixer [ˈmɪksə]substblandare <concrete mixer>; mixer, matberedningsmaskinmixer tap blandare, blandningskran
hot-water [ˌhɒtˈwɔ:tə]adjektivhot-water bottle varmvattenflaska av gummihot-water tap el. amer.hot-water faucet varmvattenskran
© NE Nationalencyklopedin AB