Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

taking [ˈteɪkɪŋ]substtagandepl. takings intäkter, inkomst, inkomster
leave-taking [ˈli:vˌteɪkɪŋ]substavsked; avskedstagande
thing [θɪŋ]substsak, ting, grejpl. things saker etc., saker och tingthese things happen sånt händerit’s just one of those things sånt händer tyvärrspec. vard. varelse <a sweet little thing>poor little thing! stackars liten!you poor thing! stackars!this is a fine thing! jo, det var just snyggt!the great thing about it det fina med detlast thing at night det sista man gör på kvällenthe only thing you can do det enda du kan görait is a strange thing that… det är egendomligt att…what a stupid thing to do! vad dumt att göra så!pl. thingsi spec. betydelser a) tillhörigheter, saker <pack up your things>; kläder <take off your things!> b) redskap, grejor, saker, servis <tea things> c) det, saken, läget, ställningenthings are in a bad way det går dåligtas things are el. the way things are som det nu är, som saken ligger tillhow are things? el. vard. how’s things? hur går det?, hur är läget?you know how things are du vet hur det ärthings look bad for him det ser illa ut för honommake a thing of göra affär avtaking one thing with another när allt kommer omkringthe thing is saken är denthe thing to do is to… vad man ska göra är att…quite the thing el. the thing på modet, innethat’s just the thing for you det är precis vad du behöverfor one thing,… för det första,…
© NE Nationalencyklopedin AB