Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 tab [tæb]substantivtabbtangent <äv.tab key>intransitivt verbtabba, trycka på tabbtangenten
3 tab [tæb]substantiv (sl.kortform för tablet); [narkotika]tablett
1 tab [tæb]substantiv a) lapp, flik; tabb b) slejf; hank, rockhängare; stropp c) rivöppnare på burk a) etikett, [liten] skylt, lapp b) [kort]flik; [kort]ryttare c) rockmärke, rockkvittokeep tabs on vard. hålla ögonen på, kollavard. räkning, nota; kostnadpick up the tab betala notan (kalaset)
transitivt verbsätta lapp etc. vanl. amer. utse <tab sb to do sth>, anslå, bestämma <tab a sum for aid>
tab key [ˈtæbki:]substantivtabbtangent
tab stop [ˈtæbstɒp]substantivtabbstopp
pull-tab [ˈpʊltæb]substantivrivöppnare på burk
1 pick [pɪk]transitivt verb och intransitivt verbplocka <pick flowers>
peta <pick one's teeth>, pilla (peta) [på (i)]pick a bone gnaga [av] ett benhave a bone to pick with sb bildl. ha en gås oplockad med ngnpick a lock dyrka upp ett låspick one's nose peta sig i näsan
plocka sönder, riva [sönder] <äv. pick apart, pick to pieces>pick to pieces bildl. göra ner, kritisera sönder
hacka (hugga) [upp] <pick a hole in the ice>pick holes in hacka hål i (på); bildl. slå hål på, hitta fel hosthey always pick on him vard. de hackar alltid på honom, han är deras hackkyckling
pickapick [at] one's food [sitta och] peta i maten
rensa, plocka <pick a fowl>
välja [ut], plocka ut <pick the best>pick and choose välja och vrakapick a quarrel söka (mucka) grälpick sides välja lagpick the winner satsa (hålla) på rätt häst
stjäla ur, plundrapick sb's brains, se under brainpick sb's pocket stjäla ur (gå i) ngns ficka
substantivval något utvaltthe pick det bästa, eliten, gräddanthe pick of the bunch den (det, de) bästa i hela samlingen (av alla)have one's pick få välja [efter behag]take your pick varsågod och välj, det är bara att väljatransitivt verb och intransitivt verbi förbindelser med adv., ofta med spec. översättningar:pick offskjuta (slå) ner [en efter en]pick outvälja [ut], plocka utpeka ut[kunna] urskilja <pick out one's friends in a crowd>ta ut <pick out a tune on the piano>pick upplocka upp, ta upp; lyfta [på] <pick up the phone>; hämta <I'll pick you up by car>pick up the bill el. pick up the tab vard. betala, ta (stå för) notankomma över <pick up sth cheap>, hitta, få tag i; lägga sig till med <pick up a bad habit>pick up a girl vard. ragga upp en tjejpick up [speed] öka fartenåterfå, återvinna <pick up strength>; krya på sig, repa sig, komma på fötter <his business is beginning to pick up again>pick up courage repa modthis will pick you up det här kommer att pigga upp digtillägna sig, lära sig <pick up the correct intonation>fånga upp, uppfatta; ta (få) in <pick up a radio station>pick up onfölja uppreagera på
© NE Nationalencyklopedin AB