Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

system [ˈsɪstəm]substsystempostal system postväsenprison system fängelseväsensolar system solsystemmake a system of sätta i systemget sth out of one’s system komma över verkningarna av något
feudalˈfju:dladjektivfeodal- <feudal system>
planetary [ˈplænətrɪ]adjektivplanetarisk, planet- <planetary system>
2 perm [pɜ:m]substvard. system vid tippning, systemtips
timesharing [ˈtaɪmˌʃeəriŋ]substsystem med andelslägenheterskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. b-label-group saknasjfr timeshare
flexible [ˈfleksəbl]adjektivböjlig, smidig, elastiskflexibel <a flexible system>flexible working hours flextid
ABS [ˌeɪbi:ˈes]förk. för antilock braking systemABS brakes ABS-bromsar
numerical [njʊˈmerɪkl]adjektivnumerisk, numerär <numerical superiority>; siffer- <numerical system>in numerical order i nummerordning
metric [ˈmetrɪk]adjektivmeter- <the metric system>metric ton ton 1.000 kg
park-and-ride [ˌpɑ:kəndˈraɪd]adjektivthe park-and-ride system infartsparkering
© NE Nationalencyklopedin AB