Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

system [ˈsɪstəm]substantivsystem äv. data.the system äv. kroppen, organismen <harmful to (för) the system>the digestive system matsmältningsapparatenthe nervous system nervsystemetpostal system postväsenprison system fängelseväsensolar system solsystemit is all systems go det är bara att ge full gas (att trampa gasen i botten)make a system of sätta i systemget sth out of one's system vard. bildl. komma över [verkningarna av] ngt, bli fri från ngtreduce to a system systematiserametod, plan[mässighet], system; ordning <the old system, the present system can't go on>
binary system [ˌbaɪnərɪˈsɪstəm]substantivbinärt system
PA system [ˈpi:eɪˌsɪstəm]förk. för public-address system
filing system [ˈfaɪlɪŋˌsɪstəm]substantivsystem för registrering, registreringssystem
circulatory system [ˌsɜ:kjʊˈleɪt(ə)rɪˌsɪstəm]substantivthe circulatory system blodomloppet
immune system [ɪˈmju:nˌsɪstəm]substantivmed.the immune system immunsystemet
nervous system [ˈnɜ:vəsˌsɪstəm]substantivnervsystem
solar system [ˈsəʊləˌsɪstəm]substantivsolsystem
feudal system [ˈfju:dlˌsɪstəm]substantivfeodalväsen
cooling system [ˈku:lɪŋˌsɪstəm]substantivkylsystem
© NE Nationalencyklopedin AB