Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

symphony [ˈsɪmfənɪ]substsymfoni
movement [ˈmu:vmənt]subströrelsemusik. sats <the first movement of a symphony>t.ex. politisk, religiös rörelse <the Labour movement>
© NE Nationalencyklopedin AB