Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swollen [ˈswəʊlən]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasperf. p. av swell
[ˈswəʊlən]adjektivuppsvälld, svullen <a swollen ankle>vard.he has a swollen head han är uppblåst
swollen-headed [ˌswəʊlənˈhedɪd]adjektivvard., om person uppblåst
swell [swel] (swelled swollen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvälla, svullna, svullna upp, bulna2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvälla <his heart swelled with pride>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstegras, öka
[swel]adjektivvard. flott, toppenbra
© NE Nationalencyklopedin AB