Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

switch [swɪtʃ]substströmbrytare, kontakt; omkopplarespö <riding switch>, smal käppomställning, övergång, omsvängning, byte
[swɪtʃ]verbkopplaswitch off koppla av, koppla ur, bryta <switch off the current>; släcka <switch off the light>; stänga av <switch off the radio>switch on koppla på, koppla in <switch on the current>; knäppa på, tända <switch on the light>; slå på strömmen, tända ljuset; sätta på <switch on the radio>ändra <switch methods>; byta; föra över, leda över <switch the talk to another subject>switch over ställa om <switch over production to the manufacture of cars>switch over el. switch gå över, byta
© NE Nationalencyklopedin AB