Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swirl [swɜ:l]intransitivt verbvirvla (snurra) runt (omkring); virvla upp
transitivt verbvirvla (snurra) runt, snurra på
substantivvirvel <a swirl of dust, a swirl of water>; virvlande
© NE Nationalencyklopedin AB