Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swipe [swaɪp]verbswipe at slå till, klippa till hårt <swipe at a ball>slå till, klippa till, drämma till <he swiped the ball>sno, knycka
[swaɪp]substvard. hårt slag, rökaredata.swipe el. swipe card kortläsare
© NE Nationalencyklopedin AB