Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swindler [ˈswɪndlə]substsvindlare, skojare
out-and-out [ˌaʊtnˈaʊt]adjektivvard. tvättäkta <an out-and-out Londoner>, renodlad <an out-and-out swindler>
expose [ɪkˈspəʊz]verbutsätta <expose to the cold>exponera foto.exponera, ställa ut <expose goods in a window>avslöja <expose a swindler>
© NE Nationalencyklopedin AB