Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swindler [ˈswɪndlə]substantivsvindlare, bedragare, skojare, bluff[are]; falskspelare
expose [ɪkˈspəʊz, ek-]transitivt verbutsätta <expose to (för) danger (criticism, the winds, the weather)>, lämna oskyddad <expose one's head to (mot) the rain>, exponera; blottställa, prisge; utsätta för fara <expose the troops>, sätta i faraexpose oneself to sth utsätta sig för ngt <expose oneself to ridicule>exponera, ställa ut <expose goods in a shopwindow>; visaexpose oneself blotta sig sedlighetssårandeavslöja, röja <expose a secret, expose one's intentions>avslöja <expose a swindler>, uppdaga <expose a plot>, demaskera; blottafoto. exponera <expose a film>
© NE Nationalencyklopedin AB