Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swimming-bath [ˈswɪmɪŋbɑ:θ]substsimbassängpl. swimming-baths a) simbassänger b) simhall, simbad
bath [bɑ:θ, pl. bɑ:ðz]substbadrun a bath tappa i badvattenbadkarbaths a) badhus, badinrättning b) kuranstalt, kurortswimming baths el. baths simhall
[bɑ:θ]verbbada <bath a baby>
© NE Nationalencyklopedin AB