Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

swamp [swɒmp]substantivträsk, kärr, sumpmark
transitivt verb a) översvämma, sätta under vatten; [genom]dränka b) fylla med vatten, sänka <a wave swamped the boat>be swamped äv. sjunkabildl. a) översvämma <foreign goods swamp the market>, belägra, överfylla <the place was swamped by jazz fans> b) överhopa <with med> c) ställa i skuggan, undantränga d) slå ned, överrösta <swamp the opposition>
© NE Nationalencyklopedin AB