Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rustle [ˈrʌsl]verbprassla, rassla; prassla (rassla) medamer., vard. stjäla boskap; stjäla <rustle cattle>rustle up vard. fixa <rustle up some food>
[ˈrʌsl]substprassel, rassel, sus
swish [swɪʃ]verbvifta till med <the horse swished its tail>svepa fram, susa fram; susa, vina <the car swished past>prassla, rassla
[swɪʃ]substsus, vinandefras
© NE Nationalencyklopedin AB