Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

surmount [səˈmaʊnt]transitivt verbövervinna <surmount a difficulty>bestiga <surmount a hill>kröna, höja sig översurmounted by krönt med, täckt av (med)
© NE Nationalencyklopedin AB