Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

surge [sɜ:dʒ]intransitivt verbsvalla, bölja, gå högt, rulla <the waves surged against the shore>; forsa <the water surged into the boat>, strömma [till], välla [fram] <the crowds surged out of the stadium>; trycka på; skjuta fart <surge forward>a surging crowd en böljande [människo]massa, ett människohavelektr. plötsligt öka
substantivbrottsjö, svallvåg; [våg]svall, bränningar; bildl. våg <a surge of anger, a surge of pity>, svall <a surge of words>; tillströmning; plötslig ökning, uppsvingelektr. strömsprång, strömökning
© NE Nationalencyklopedin AB