Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

surf [sɜ:f]substbränning, bränningar, vågsvall
[sɜ:f]verbsport. surfadata.surf the net surfa på nätet
Internetˈɪntənetsubstthe Internet Internet <surf the Internet; on the Internet>
1 net [net]substnäthåv <butterfly net>surf the net data. surfa på nätet
[net] (-tt-)
verbfånga med (i) nät
© NE Nationalencyklopedin AB