Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

superiority [su:ˌpɪərɪˈɒrətɪ]substöverlägsenhet <to över>his superiority in rank hans överordnade ställning
numerical [njʊˈmerɪkl]adjektivnumerisk, numerär <numerical superiority>; siffer- <numerical system>in numerical order i nummerordning
© NE Nationalencyklopedin AB