Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

superior [su:ˈpɪərɪə]adjektivhögre i rang <to än>överlägsen <to sb ngn>extra prima <superior quality>överlägsen, högdragen <a superior air, a superior attitude>
[su:ˈpɪərɪə]substöverordnad <my superiors>
VSOP [ˌvi:ˈesˌəʊˈpi:]förk. för Very Superior Old Pale beteckning för finare cognac
number [ˈnʌmbə]substantal, mängdfew in number el. few in numbers få till antaletsuperior in numbers numerärt överlägsennummer <telephone number>; tal <odd number>cardinal number grundtallook after number one bara tänka på sig själv, se om sitt eget husnummer av tidskriftteat. m.m. nummer <a solo number>numerus
[ˈnʌmbə]verbnumrera, pagineraomfatta, uppgå tillräkna <I number myself among his friends>räkna antalet avhis days are numbered hans dagar är räknade
© NE Nationalencyklopedin AB