Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sung [sʌŋ]perf. p. av sing
sing [sɪŋ] (sang sung)verbsjungasing out of tune sjunga falsktsing sb’s praises lovorda ngn
© NE Nationalencyklopedin AB