Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sung [sʌŋ]perf. p. av sing
sing [sɪŋ] (sang sung)intransitivt verbsjungasing for one's supper göra skäl för sigsusa, sjunga, vina, vissla <a bullet sang past (förbi) his ear>
transitivt verbsjungasing sb's praises sjunga ngns lovsing the New Year in sjunga (ringa) in det nya åretsing the Old Year out sjunga (ringa) ut det gamla året
intransitivt verb och transitivt verbmed adv.:sing outropa (skrika) ut <sing out an order>ropa, hojta <for efter>sjunga ut, säga ifrån (till)sing upsjunga högre (ut)
© NE Nationalencyklopedin AB