Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sun cream [ˈsʌnkri:m]substantivsolkräm
beat [bi:t] (beat beaten)transitivt verbslå; piska; bulta, hamra, smida; drivathe attack was beaten off anfallet slogs tillbakabeat a retreat slå till reträttbeat time slå taktenvispa <beat eggs>, vispa ihop, vispa uppslå <beat a record>, besegra, övervinna, överträffa; amer., sl. lurabeat sb out of sth amer., sl. lura ngn på ngtthat beats the band sl. det slår alla rekordcan you beat it? el. can you beat that? vard. har du hört på maken?he always beats me to it han kommer alltid före [mig]there is nothing to beat it ingenting går upp mot detit beats me how vard. jag fattar inte hurtrampa, gå upp vägbeat a way el. beat a path bana [sig] vägsl.beat it kila, stickabeat it! stick!
(beat beaten)intransitivt verbslå, piska; om regn äv. trumma <on, against mot>slå, klappa <his heart was still beating>
(beat beaten)transitivt verbsubstantiv[taktfast (regelbundet)] slag (ljud); takt, taktslag; trumning, bultande etc.; jfr beato. beatrond; pass; polismans patrulleringsområdethat's off my beat el. that's out of my beat bildl. det ligger utanför mitt områdefys. svävning; radio. svängning <beat frequency>
adjektivvard. utmattad, slagenmed adv., ofta med spec. översättningar:beat downitr. gassa <the sun was beating down>beat down the price pruta ned prisetbeat sb down pruta med ngnbeat outsmida, hamra uttrampa upp <beat out a path>beat upvispa <beat up cream>, vispa upp, röra till; driva upp villebrådbeat sb up vard. klå upp (misshandla) ngn
© NE Nationalencyklopedin AB