Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

summer [ˈsʌmə]substsommarlast summer förra sommaren, i somrasthis summer den här sommaren, i sommarin the summer el. in summer på sommarenin the summer of 2004 sommaren 2004in the early summer el. in early summer på försommaren, tidigt på sommarenin the late summer el. in late summer på sensommaren, sent på sommarenchildren’s summer camp el. summer camp barnkoloni
summer-house [ˈsʌməhaʊs]substlusthus, paviljongsommarhus, sommarställe
buzzer [ˈbʌzə]substsummer
2 spring [sprɪŋ]substvår; se summerför ex.
autumn [ˈɔ:təm]substhöst; se summerför ex.
solstice [ˈsɒlstɪs]substsolstånd <summer solstice, winter solstice>
Indian [ˈɪndjən]adjektivindisk <the Indian Ocean>Indian ink kinesisk tuschIndian summer brittsommar, indiansommarindiansk
[ˈɪndjən]substindierindian
visitor [ˈvɪzɪtə]substbesökare, besökande; gäst <summer visitors>; resandevisitors’ book gästbokhave visitors ha gäster, ha främmande
1 swallowˈswɒləʊsubstsvala; spec. ladusvalaswallow dive simn. svanhoppone swallow does not make a summer ordspr. en svala gör ingen sommar
vacation [vəˈkeɪʃən]substferier, lov <the Christmas vacation>the summer vacation sommarlovetbe on vacation ha ferier, ha lov, ha semester, ha lovutrymning av t.ex. bostad, utflyttning
© NE Nationalencyklopedin AB