Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

summary [ˈsʌmərɪ]substsammanfattning, sammandrag
news [nju:z] ((med verb i sing.))substnyheter, nyhet, underrättelse, underrättelseran interesting item of news en intressant nyhetit’s very much in the news det är mycket aktuelltit was on the news det sas (visades) i nyheternanews headlines nyhetsrubrikera news summary nyhetssammandrag
© NE Nationalencyklopedin AB