Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

suit [su:t, sju:t]substdräkt <spacesuit>man’s suit el. suit kostymwoman’s suit dräkta suit of armour en rustninga suit of clothes en hel kostymdress suit högtidsdräkt, fracktwo-piece suit a) kostym kavaj o. byxor b) tvådelad dräktkortsp. färgfollow suit a) kortsp. bekänna färg b) följa exemplet, göra likadanträttegång, målfile a suit against sb börja process mot ngn
[su:t, sju:t]verbpassa, vara lämplig förwill tomorrow suit you? passar det i morgon?you can’t suit everybody man kan inte vara alla till lagssuit yourself! som du vill!klä <white suits her>anpassa <to efter>
lounge suit [ˌlaʊndʒˈsu:t]substkostym
track suit [ˈtræksu:t, ˈtræksju:t]substträningsoverall
zip suit [ˈzɪpsu:t]substoverall för småbarn
bathing suitˈbeɪðɪŋsu:tsubståld.el.amer. baddräkt
single-breasted [ˌsɪŋglˈbrestɪd]adjektivenkelknäppt <a single-breasted suit>
boiler [ˈbɔɪlə]substvärmepannaboiler room pannrumboiler suit overallkokkärl, kokare
two-piece [ˈtu:pi:s]adjektivtudelad, tvådelad <a two-piece bathing-suit>
T och t [ti:]substT, tto a T utmärkt <that would suit me to a T>, på pricken
second-best [ˌsekəndˈbest]adjektivnäst bäst <my second-best suit>
[ˌsekəndˈbest]adverbnäst bästcome off second-best dra det kortaste strået
© NE Nationalencyklopedin AB