Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

suit [su:t, sju:t]substantivdräkt <spacesuit>[man's] suit [herr]kostym[woman's] suit [dam]dräkta suit of armour en rustninga suit of clothes en [hel] kostymdress suit högtidsdräkt, fracktrouser suit byxdräkt, byxdresstwo-piece suit a) herrkostym [utan väst] b) tvådelad dräktjur. rättegång, process <äv. suit at law>divorce suit skilsmässoprocessbring a suit against el. file a suit against börja process mot, inleda rättegång motkortsp. färgfollow suit bekänna (följa) färg; bildl. följa exemplet, göra likadantsuit of clubs klöverfärghis strong suit bildl. hans starka sida
transitivt verb (se äv. suited) a) passa <which day suits you best?> b) klä <white suits her> c) tillfredsställa <we try to suit our customers>, vara (göra) till lags <you can't suit everybody> d) passa (lämpa sig) för <a climate that suits apples> e) passa in i, passa (gå) ihop med <that will suit my plans>, passa tillwill tomorrow suit you? passar det [dig] i morgon?, går det bra [för din del] i morgon?that would suit me fine det skulle passa mig utmärkt⁅I can come⁆ when it suits your convenience …när det passar dig, …när det är lämpligast för digsuit yourself! gör som du [själv] vill!; välj vad du vill!anpassa, avpassa, lämpa <to efter> <suit the punishment to the crime>suit the action to the word omsätta ord i handling
intransitivt verbpassa, stämma överens, gå i stil <with med>will tomorrow suit? passar det (går det bra) i morgon?
wet suit [ˈwetsu:t]substantivvåtdräkt
boiler suit [ˈbɔɪləsu:t]substantivoverall
diving suit [ˈdaɪvɪŋsu:t, -sju:t]substantivdykardräkt
union suit [ˈju:nɪənsu:t]substantivamer. combination underplagg
trouser suit [ˈtraʊzəsu:t, -sju:t]substantivbyxdress
paternity suit [pəˈtɜ:nətɪsu:t]substantivjur. faderskapsmål
business suit [ˈbɪznɪssu:t]substantivvanl. amer. kostym
jogging suit [ˈdʒɒgɪŋsu:t]substantivträningsoverall, joggingdress
sailor suit [ˈseɪləsu:t]substantivsjömanskostym för barn
© NE Nationalencyklopedin AB