Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sudden [ˈsʌdn]adjektivplötslig, oväntad
[ˈsʌdn]substall of a sudden helt plötsligt
change [tʃeɪndʒ]verbändra, förändra <into till>; ändra på, förvandlachange one’s mind ändra sigändras, förändras, förvandlas, ändra sigbyta, byta ut <for mot>, skifta <change colour>change places byta platsbyta omväxla pengarbil.change down växla nerchange up lägga in en högre växel
[tʃeɪndʒ]subständring, svängning <a sudden change>, skifteombyte, byteit makes a change det blir en smula omväxlingchange of air luftombytefor a change för omväxlings (en gångs) skull, för en gångs skullombyte <a change of clothes>växel, småpengarexact change jämna pengarsmall change växelkeep the change! det är jämna pengar!
© NE Nationalencyklopedin AB