Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

successive [s(ə)kˈsesɪv]adjektivpå varandra följande; successiv <successive changes>; som följer (följde) på varandra <the successive governments>three successive days tre dagar efter varandra (i rad, i följd)
© NE Nationalencyklopedin AB