Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

succeed [səkˈsi:d]verblyckas <the attack succeeded>, ha framgångshe succeeded in doing it hon lyckades göra detnothing succeeds like success ordspr. den ena framgången drar den andra med sigsucceed to överta, ärva <succeed to an estate>succeed to the throne överta tronenkomma efter, efterträda <who will succeed him as prime minister?>
sure [ʃʊə, ʃɔ:]adjektivsäkerbe sure of oneself vara självsäkerhe is sure to succeed han kommer säkert att lyckasbe sure to come el. be sure you come se till att du kommerto be sure naturligtvisI don’t know, I’m sure det vet jag faktiskt intemake sure förvissa sig, försäkra sig <of om; that om att>, se till, kontrollerato make sure för säkerhets skullknow for sure veta säkert
[ʃʊə, ʃɔ:]adverbsure enough alldeles säkert, mycket riktigt <sure enough, there he was>as sure as så säkert somspec. amer., vard. verkligen, minsann <he sure can play football>sure! visst!
3 down [daʊn]adverb och adjektivned, ner; nedåt, nere; i korsord lodrättkontant <pay £10 down>cash down kontantminusbe one down sport. ligga under med ett målnote down el. write down anteckna, skriva uppdown in the mouth vard. nedslagen, molokenbe down on sb hacka på ngnit’s down to a) det är tack vare <it’s down to our team spirit that we won> b)it’s down to you if you want to succeed det är upp till dig om du vill lyckasdown to our time ända (fram) till vår tiddown to the last detail in i minsta detaljbe down with the flu ligga sjuk i influensa
[daʊn]adjektivneråtgående, avgående, från stan <the down traffic>the down platform plattformen för avgående tågdown payment a) kontant betalning b) handpenning
[daʊn]prepositionnedför, utför; i <throw sth down the sink>, nedåt; borta i <down the hall>, nere i; längs medwalk down the street gå gatan framthere’s a pub down the street det ligger en pub längre ner på gatan
© NE Nationalencyklopedin AB