Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

submarine [ˌsʌbməˈri:n, ˈsʌbməri:n]substantivubåt, undervattensbåt; attr. ubåts- <submarine warfare>adjektivundervattens- <submarine cables>, submarin
submarine sandwich [ˌsʌbməri:nˈsænwɪdʒ]substantivamer. lång dubbelmacka med kött, ost och tomat
nuclear-powered [ˌnju:klɪəˈpaʊəd]adjektivkärnenergidriven, atom- <nuclear-powered submarine>
sub [sʌb]vard.substantivkortform av sublieutenant, submarine, subscription, substitute, subwayamer. förk. för submarine sandwich
intransitivt verb (kortform av substitute); vicka, vikariera <for för>
midget [ˈmɪdʒɪt]substantivåld. neds. dvärg som förevisasvard. lilleputt
adjektivmini- <midget golf, midget submarine>, lilleputt-, dvärg-
© NE Nationalencyklopedin AB