Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stylistic [staɪˈlɪstɪk]adjektivstilistisk, stilmässig
device [dɪˈvaɪs]substantivanordning, apparat, uppfinning, pryl, påhitt <an ingenious device>bombpåhitt; knep <a man full of devices>a stylistic device ett stilistiskt konstgreppmönster, figura literary device ett litterärt grepppl.,leave sb to his own devices låta ngn sköta (klara) sig själv
© NE Nationalencyklopedin AB