Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

style [staɪl]subststil, stilartdo things in style slå på stort, leva på stor fotlive in style leva flottmodedressed in the latest style klädd efter senaste modet
[staɪl]verbformge, designa <style cars, style dresses>style sb’s hair lägga frisyr på ngn, styla håret på ngntitulera <he is styled ‘Colonel’>
slick [slɪk]adjektivglättad, driven <slick style>smart <slick salesman>
unpolished [ˌʌnˈpɒlɪʃt]adjektivopolerad, oputsad; oslipad <unpolished diamond, unpolished style>
wordy [ˈwɜ:dɪ]adjektivordrik, mångordig, vidlyftig <wordy style>; långrandig
individual [ˌɪndɪˈvɪdjʊəl]adjektivindividuell, personlig <individual style>
[ˌɪndɪˈvɪdjʊəl]substindivid
laid-back [ˌleɪdˈbæk]adjektivavslappnad, ledig <laid-back style>
wooden [ˈwʊdn]adjektivav trä, trä- <a wooden leg>träaktig <wooden manners>, stel <a wooden smile>torr <a wooden style>
© NE Nationalencyklopedin AB