Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strut [strʌt] (-tt-)verbstoltsera, kråma sig
cone [kəʊn]substkonkottestrut <ice cream cone>
nosey [ˈnəʊzɪ]adjektivvard. nyfiken i en strut
horn [hɔ:n]substhornFrench horn musik. valthornsignalhornkok. strut <cream horn>
© NE Nationalencyklopedin AB