Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

struck [strʌk]imperf. o. perf. p. av strike
adjektiv a)struck on el. struck with vard. förtjust (kär) i b) som efterled i sammansättn. -biten <filmstruck>amer., jur.struck jury specialjury [som godkänts av båda parterna]
screen-struck [ˈskri:nstrʌk]adjektivfilmbiten
awe-struck [ˈɔ:strʌk]adjektivvördnadsfull; fylld av vördnad (djup respekt); överväldigad
terror-stricken [ˈterəˌstrɪk(ə)n] och terror-struck [ˈterəstrʌk]adjektivskräckslagen
horror-stricken [ˈhɒrəˌstrɪk(ə)n] och horror-struck [ˈhɒrəstrʌk]adjektivskräckslagen, stel av fasa, förfärad
strike [straɪk] (struck struck); (se äv. struck)transitivt verb (se äv. strikeo. fraser med strike under balance, home, oil, rootm.fl.)slå; slå till; slå påstrike sb a blow ge ngn ett slag, slå till ngnwho struck the first blow? vem slog [till] först?strike dumb göra stum, förstummastrike me dead (dumb, pink, up a gum-tree)! vard. det var som sjutton!, jösses! a) träffa <the blow struck him on the chin> b) drabba <be struck with (av) cholera>, hemsöka a) slå (stöta, törna, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. gå (ränna, stöta) på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning b) bildl. stöta på <they struck various difficulties> a) träffa på, finna, upptäcka <strike gold>strike lucky el. strike it lucky ha tur b) stöta (träffa) på; nå [fram till], komma fram till <strike the main road>, finna, komma på <strike the track> a) stöta <he struck his stick on (i) the floor>, sticka, hugga <strike one's dagger into (i) sb> b) om orm hugga a) slå, frappera <what struck me was…> b) förefalla, tyckas <it strikes me as being the best> c) slå, komma för <the thought struck me that…>it (the idea) struck me jag kom att tänka på det, det föll mig inhe strikes me as [being]… jag tycker han verkar [vara]…the plan strikes me favourably planen tilltalar migbe struck all of a heap vard. stå som fallen från skyarna, bli alldeles paff a) <the sound struck my ear> b) fånga, fängsla <it strikes the imagination> a) slå, fylla <the sight struck them with terror> b) injaga <strike fear into (i, hos)>prägla, slå <strike a coin, strike a medal>mus. slå an <strike a chord, strike note>strike a discordant (false) note, bildl.se under discordantresp. notestrike a light el. strike a match tända (stryka eld på) en tändstickastryka <strike a name from the list, strike sb off (från, ur) the register>sjö. stryka <strike sail>strike the (one's) flag el. strike one's colours stryka flagg; bildl. äv. kapitulera <to för>ta ned <strike a tent>strike tents el. strike camp bryta förläggningenavsluta, göra upp, träffa <strike a bargain with sb>
(för tema o. vidare hänvisningar se strike)intransitivt verb (se äv. strike)slå, stöta <against sth emot ngt>; slå ned <the lightning struck>strike at a) slå (hugga) efter b) bildl. angripastrike at the foundation of sth el. strike at the root[s] of sth hota att undergräva ngtstrike lucky ha turom klocka slå <the clock struck>his hour has struck hans timme har slagit, hans stund har kommit a) mil. gå till anfall <at mot>, anfalla b) slå till, sätta in <when the epidemic struck>strejka, ta vägen <they struck across the field>, bege sig, styra kosan <for till> <strike north>sjö. gå på grund, gå på
(för tema o. vidare hänvisningar se strike)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivstrejkgeneral strike storstrejk, generalstrejk, allmän strejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe on strike el. be out on strike strejkago on strike el. come (turn) out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil. el. spec. flyg. rädair strike flygangrepp, luftangreppnuclear strike kärnvapenanfallfynd [av olja (malm)]med adv., ofta med spec. översättningar:strike backslå igen (tillbaka)strike downslå ned, fälla; knäcka, bryta ned <apoplexy struck him down>be struck down by (with) disease drabbas av sjukdom, ryckas bort genom sjukdomstrike offhugga (slå) avstryka <strike off a name from the list>strike outslå [fram] <strike out sparks>stryka [ut (över)] <strike out a name, strike out a word>bryta <strike out new paths>strike out on one's own gå sin egen väg (sina egna vägar), slå sig fram på egen handslå omkring sig <he began to strike out wildly>sätta i väg <the boys struck out across the field>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>strike up an acquaintance with råka bli bekant medstrike up a conversation with inleda samtal medstämma (spela) upp <the band struck up [a waltz]>strike up the band! spela upp!, musik!slå upp <strike up a tent>
stave [steɪv]substantivstav i laggkärl, tunnstavstegpinnemus. notplan, notsystem
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:stave inslå in (sönder), slå hål på <stave in a barrel>gå sönder, tryckas in, krossas <the boat staved in when it struck the rock>stave offavvärja <stave off defeat (ruin)>; uppehålla, hålla borta <stave off creditors>; uppskjuta
medical [ˈmedɪk(ə)l]adjektivmedicinsk; läkar-; medicinal- <medical herb>medical attention el. medical care läkarvårdmedical corps mil. fältläkarkårbe put on the medical register få legitimation som läkarebe struck off the medical register förlora sin legitimation som läkaremedical treatment läkarvårdsubstantivvard. läkarundersökning
1 light [laɪt]substantivljus, [ljus]sken; belysning; dagsljus, dager; lampapl. lights ofta trafikljus[shining] light [klart skinande] ljus, snillebring to light bringa i dagen, dra fram i ljusetcast light on el. shed light on el. throw light on bildl. sprida (kasta) ljus över, bringa klarhet i, belysacome to light komma i dagengo out like a light vard. slockna direkt om personhave the lights on ha ljuset på (tänt) på t.ex. bilmay (can) I have a light? kan jag få lite eld?put on the light tända [ljuset]put out the light släcka [ljuset]run a light el. run a red light vanl. amer. trafik. köra mot röttsee the light se dagens ljus, komma till världen <äv. see the light of day>; relig. bli frälst (väckt)strike a light tända (stryka eld på) en tändstickastrike a light! vard. jösses!, Herre Gud!in a false light i [en] falsk dagerplace sth in a good (favourable) light [fram]ställa ngt i en gynnsam (fördelaktig) dagerI don't see the matter in that light jag ser inte saken såstand in sb's light el. be in sb's light stå i ljuset för ngn, skymma ngn; bildl. stå i vägen för ngnnot worth a light vard. inte värd ett ruttet lingonsjö. a) fyr b) lanternapl. lights förstånd, vettaccording to one's lights efter bästa förståndljusöppning; fönster[ruta]konst. ljusparti på tavla, dagerlight and shade skuggor och dagrarpl. lights teat. rampljus
adjektivljus; belyst, upplyst⁅it's beginning to⁆ get (grow) light …bli ljustlight running (forest) track elljusspår
(lit lit el. lighted lighted)transitivt verbtända <äv. light up, light a candle, light a cigarette, light the gas>, få eld (fyr) i (på)light a fire tända (elda) en brasabelysa, förse med belysning
(lit lit el. lighted lighted)intransitivt verbtändas; ta eld
(lit lit el. lighted lighted)transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:light uplysa upp äv. bildl.; belysa; tända [ljus] ia smile lighted (lit) up her face hennes ansikte lystes upp av ett leendetända [ljuset] <it's time to light up>vard. tända (få eld på) cigaretten (pipan, cigarren) <he struck a match and lit up>bildl. lysa upp <light up with delight (av förtjusning)>
© NE Nationalencyklopedin AB