Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strong [strɒŋ]adjektivstark, kraftigstor <there is a strong likelihood that…>ivrig, varm <strong supporters>
[strɒŋ]adverbstarkt, kraftigt <smell strong>be still going strong vard. ännu vara i sin fulla kraft; vara i full gång
strong room [ˈstrɒŋru:m]substkassavalv
strong-willed [ˌstrɒŋˈwɪld]adjektivviljestark
physique [fɪˈzi:k]substfysik <a man of strong physique>, kroppsbyggnad
relief [rɪˈli:f]substlättnad, lindringunderstöd, bistånd, hjälp; amer. socialhjälprelief work beredskapsarbetelättnad <tax relief>undsättning; befrielseavlösning, vaktombyterun a relief train sätta in ett extratågomväxlingby way of relief som omväxlingrelief map reliefkartastand out in bold relief against avteckna sig skarpt motthrow into strong relief starkt framhäva
measureˈmeʒəsubstmått; måttredskapweights and measures mått och viktin some measure i viss månåtgärdtake measures vidta åtgärdertake strong measures vidta stränga åtgärder
ˈmeʒəverbmäta, ta mått påbe measured for a suit ta mått till en kostymmeasure out mäta uppmeasure up to kunna mäta sig med
support [səˈpɔ:t]verbstötta, stödja; uppehålla <too little food to support life>the bridge is not strong enough to support heavy vehicles bron är inte tillräckligt stark för att bära tung trafikstödja, understödja, backa upp <support a party>, främja, gynnahålla på <support Arsenal>försörja <can he support himself?>
[səˈpɔ:t]subststödarch support hålfotsinläggunderstöd, hjälpin support of som stöd förunderhåll, försörjningmeans of support utkomstmöjligheter
1 wind [wɪnd]substvind <warm winds>gust of wind kastby, vindstötthere is a strong wind det blåser hårttake the wind out of sb’s sails ta loven av ngn; förekomma ngnthere is something in the wind det är något under uppseglingthrow caution to the winds kasta all försiktighet överbordget one’s second wind hämta andan, hämta sigväderkornget wind of få nys om, få korn pågaser från magenbreak wind a) rapa b) släppa sigmusik.the wind blåsarnawind instrument blåsinstrumentvard.get the wind up bli skrajraise the wind skaffa pengar
[wɪnd]verbgöra andfådd <the race winded him>be winded vara andfådd
1 line [laɪn]substlinjelina; metrevklädstreckelektr. el. tele. ledningstand in line spec. amer. stå i kö, köalänga, räcka, filrad <page 10 line 5>drop me a line skriv några raderversradteat.vanligen pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines>släktgren, led; ättfack, bransch <what line is he in?>saving is not in my line att spara ligger inte för mighand. vara, sortiment <a cheap line in hats>diverse fraser och uttryck:line of action förfaringssättline of business affärsgren, branschline of goods varuslagbe in line with ligga helt i linje medare you still on the line? är du kvar i telefon?bring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse meddraw the line at a) dra gränsen vid, säga stopp b) inte vilja gå med påline engaged el. amer.line busy tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledethold the line, please! tele. var god och vänta!take a strong line el. take a hard line uppträda bestämt
[laɪn]verblinjeraline el. line up rada upp; mil. ställa upp på linjeline up köa, ställa upp sigstå utefter, kanta <people lined the streets>göra rynkig, fåra t.ex. pannan
© NE Nationalencyklopedin AB