Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strive [straɪv] (strove striven)verbsträva, bemöda sig
strove [strəʊv]imperf. av strive
striven [ˈstrɪvn]perf. p. av strive
© NE Nationalencyklopedin AB