Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stress [stres]substtryck; psykol. stressbe suffering from stress vara stressada state of stress stresstillståndviktlay stress on framhålla, betona, lägga vikt vidbetoning, tryck, accent <the stress is on the first syllable>spänning, tryck, belastning
[stres]verbbetona, understrykafonet. betonastress out stressaI feel stressed out jag känner mig stressad
© NE Nationalencyklopedin AB